กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการประกวดโครงงาน/ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับวิทยาเขตปัตตานี             ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์

 

Thumbnail Image Table
DSC_2477_resize.JPG
21/5/2561 15:57:23
Size (KB)  :  176 KB
DSC_2484_resize.JPG
21/5/2561 15:57:23
Size (KB)  :  212 KB
DSC_2489_resize.JPG
21/5/2561 15:57:23
Size (KB)  :  86 KB
DSC_2492_resize.JPG
21/5/2561 15:57:23
Size (KB)  :  177 KB
DSC_2494_resize.JPG
21/5/2561 15:57:24
Size (KB)  :  161 KB
DSC_2496_resize.JPG
21/5/2561 15:57:24
Size (KB)  :  186 KB
DSC_2499_resize.JPG
21/5/2561 15:57:24
Size (KB)  :  205 KB
DSC_2503_resize.JPG
21/5/2561 15:57:24
Size (KB)  :  177 KB
DSC_2504_resize.JPG
21/5/2561 15:57:24
Size (KB)  :  184 KB
DSC_2509_resize.JPG
21/5/2561 15:57:24
Size (KB)  :  177 KB
DSC_2511_resize.JPG
21/5/2561 15:57:24
Size (KB)  :  168 KB
DSC_2518_resize.JPG
21/5/2561 15:57:24
Size (KB)  :  154 KB
DSC_2521_resize.JPG
21/5/2561 15:57:24
Size (KB)  :  185 KB
DSC_2524_resize.JPG
21/5/2561 15:57:24
Size (KB)  :  177 KB
DSC_2535_resize.JPG
21/5/2561 15:57:25
Size (KB)  :  222 KB
DSC_2538_resize.JPG
21/5/2561 15:57:25
Size (KB)  :  172 KB
DSC_2545_resize.JPG
21/5/2561 15:57:25
Size (KB)  :  173 KB
DSC_2546_resize.JPG
21/5/2561 15:57:25
Size (KB)  :  151 KB
DSC_2547_resize.JPG
21/5/2561 15:57:25
Size (KB)  :  158 KB
DSC_2548_resize.JPG
21/5/2561 15:57:26
Size (KB)  :  155 KB
Pages:     1