สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัย ทุกท่าน ร่วมในพิธีเปิดป้ายอาคารสโมสรบุคลากร ร่วมการแข่งขัน ชมกีฬา และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555เวลา 18.00 น .เป็นต้นไป( อ่านรายละเอียด คลิก )


สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

ติดต่อกรรมการสโมสร ที่ staff-club@bunga.pn.psu.ac.th
webmaster : pnawapon@bunga.pn.psu.ac.th

Website counter  

จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่ 18 กันยายน 2555