หน่วยงานรับผิดชอบ
กิจกรรม
เวลา
สถานที่/เว็บไซต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการแสดงวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556
ณ บริเวณหน้ากองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิใทยาเขตปัตตานี


08.00 - 09.00 น. การแสดงดนตรี โดยชมรมดนตรีสากล
09.00 - 09.15 น. การแสดงจากโรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี
09.15 - 09.30 น. พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
    กล่าวรายงานโดย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
    กล่าวเปิดงานโดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม
    วิทยาเขตปัตตานี
09.30 - 09.45 น. การแสดงจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จ.ปัตตานี
09.45 - 14.00 น. กิจกขรรมบนเวที
- การตอบคำถามชิงรางวัล
- เกมส์กิจกรรมและอื่นๆ

ซุ้มกิจกรรม
- กิจกรรมระบายสีรูปภาพ โดยงานบริหารและจัดการทั่วไป
- กิจกรรมคำศัพท์มหาสนุก โดย งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
- กิจกรรมปั้นเสริมเติมแต่ง (ลูกชุบ) โดย งานแนะแนวการศึกษา
- กิจกรรมประลองฝีมือ(แก้วสแต็ก ปากระป๋อง โยนห่วง)
  โดย งานกิจกรรมนักศึกษา
- กิจกรรมสุขภาพ (Healthy for you)   โดยโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาตร์ วิทยาเขตปัตตานี
- กิจกรรมไปรษณีย์เพื่อน้อง โดย ไปรษรีย์จังหวัดปัตตานี

   
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ - การแข่งขันทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียนและ
  ตอบปัญหาสุขภาพ
- การเล่นเกมส์เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
- ประเมินความฉลาดทางอารมยณ์
- สาธิตการล้างมือที่ถูกวิธีและประกวดล้างมือ
- ตรวจสุขภาพ/ให้คำแนะนำ

 

08.00 - 16.00 น.

 
อาคาร 4 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ภาควิชาภาษาไทย - "ภาษาของศิลปะ"
กิจกรรมแสนสนุก กับความรู้ด้านภาษาไทสย
08.00 - 16.00 น.
ห้อง 19101 อาคาร 19
ภาควิชาภาษาตะวันตก - Asean Student Play to Learn
เกมส์ แขนขาสัมพันธ์
เกมส์ ABC Ball
08.00 - 16.00 น.
ห้อง 19110 - 19111 อาคาร 19
ภาควิชาภาษาตะวันออก - สีสันโลกตะวันออก
เพ้นท์เฮนน่า,แข่งขันการเล่นหมากขุม
08.00 - 16.00 น.
ห้อง 19110 - 19111 อาคาร 19
ภาควิชาประวัติศาสตร์ - สีสันต์สร้างชีวิต ระบายภาพการ์ตูน
ระบายสีตุ๊กตาปูนพลาสเตอร์
08.00 - 16.00 น.
ห้อง 19110 - 19111 อาคาร 19
ภาควิชาบรรณรักษ์ศาสตร์ฯ
- เปิดโลกหรรษากับกิจกรรมซ่ามหาสนุก
เกมส์ เก้าอี้ หรรษา
เกมส์จิ๊กซอร์มหาสนุก
08.00 - 16.00 น.
ห้อง 19110-19111 อาคาร 19
ภาควิชาสังคมศาสตร์
IT For Kid
เรียนรู้โลกอาเซียน ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
รู้จักโลกอาเซียน กับกิจกรรมแสนสนุก
08.00 - 16.00 น.
ห้อง 19110-19111 อาคาร 19
คณะรัฐศาสตร์

   
 

พิธีเปิดโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2556 คณะรัฐศาสตร์

.    การแสดงเกี่ยวกับวิถีประชาคมอาเซียน

.   ดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
1.กิจกรรมภาคสนาม
1.ซุ้ม “เด็กๆ” โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมตอบคำถาม (รัฐศาสตร์)
- กิจกรรมการระบายสี  พลาสเตอร์
- กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน
- กิจกรรมปากระป๋อง
- กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี
- กิจกรรมเหยียบลูกโป่ง
- กิจกรรมเป่าลูกโป่ง
- กิจกรรมเกมวิบาก
- กิจกรรมลูกแก้วลอยน้ำ (ดินน้ำมัน)
- กิจกรรมคิดเลขเร็ว
- กิจกรรมทายสี
- กิจกรรมค้นหาเหรียญ
 - กิจกรรมหยอดเหรียญในมหาสมุทร
- กิจกรรมเตะลูกบอล
- กิจกรรมมีมากก็ได้
- กิจกรรมลูกโป่ง Dve
- กิจกรรม Box พลอย
2.ซุ้ม “Cendrawasih”  โดยมีกิจกรรม ดังนี้
- กิจกรรมตอบปัญหา
- กิจกรรมเหยียบลูกโป่ง
- กิจกรรมปาเป้า
- กิจกรรมเดินกะลา
- กิจกรรมปิดตาแต่งหน้า
- กิจกรรมหาเหรียญ
- เกมส์ใบ้คำ
3.ซุ้ม “Dream World”
- กิจกรรมปาลูกโป่ง
- กิจกรรมปากระป๋อง
- กิจกรรมสอยดาว
- กิจกรรมถ่ายรูปย้อนยุค
- กิจกรรมเดินกะลา
- กิจกรรมวิ่งกระสอบ
- กิจกรรมกินวิบาก
4.ซุ้ม “ตัวตลก  Joker”
- กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี
-กิจกรรมโยนห่วงใส่ขวด
-กิจกรรมสอยดาว หยิบรางวัล
-กิจกรรมคำถามสอยดาว
-กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับป้ายจราจร
2.เวทีกลาง
- การแสดงละครเวที
- การประกวดร้องเพลง ค้นหาเยาวชนรุ่นเยาว์เดอะสตาร์
- การประกวดคู่พ่อลูก-แม่ลูก
- การแสดงความสามารถของน้องๆ
- การตอบปัญหาชิงรางวัล
 3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามหัวข้อการจัดกิจกรรม “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” “Our  Soul 
is  for  the  Benefit  Of  Mankind”

4.กิจกรรมมหกรรมอาเซียน

 

07.30- 08.00 น.


08.00-08.30 น.


08.30-14.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ  ลานแสงจันทร์ฝั่งหอสมุดจอห์น เอฟ
เคเนดี้

คณะศิลปกรรมศาสตร์      
 

จัดเตรียมสถานที่

 

 

  ดำเนินการจัดกิจกรรม
      - ประกวดศิลปะกระดาษสร้างสรรค์หัวข้อ
       “เมืองในฝันประชาคมอาเซียน”
- กิจกรรม “สาธิตสร้างสรรค์งานศิลปะกระดาษกับหน้ากากมหัศจรรย์”
 รับประทานอาหารกลางวัน

.ดำเนินการจัดกิจกรรม

- กิจกรรม “ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์” มอบรางวัล  การประกวดศิลปะกระดาษสร้างสรรค์ หัวข้อ“เมืองในฝันประชาคมอาเซียน”

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม-การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์
วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2556

 

เวลา 07.30 – 08.00 น

 

 

 

เวลา 08.00 – 12.00 น

 

 

เวลา 12.00 – 13.00 น.

 


เวลา 13.00 – 16.30 น

 

 

 

 

 

เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

ณ หอประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาคาร 18
รายละเอียดการประกวด“สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ” 
ดาวน์โหลด
http://pr.pn.psu.ac.th/form1.doc

ใบสมัครการประกวด “สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ” 
หัวข้อการประกวดศิลปะกระดาษสร้างสรรค์ “เมืองในฝันประชาคมอาเซียน”
ดาวน์โหลด http://pr.pn.psu.ac.th/form2.doc

 

 

 

 

 

 

http://finearts.pn.psu.ac.th/PR/PR_Other/pr248.pdf

คณะวิทยาการสื่อสาร
  - ฝึกปฏิบัติผู้ประกาศข่าวรุ่นเยาว์
- ชมการสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการผลิต
 รายการโทรทัศน์
- การฉายภาพยนตร์ สำหรับเด็ก
  กิจกรรมเวทีกลาง
- การแสดงของเด็ก(แจ้งความประสงค์ข้างเวที)- จัดเกมแข่งขัน ตอบคำถามชิงรางวัล และกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ
- กิจกรรมสาขาวิชานิเทศฯ ชั้นปี 1
- กิจกรรมสาขาวิชาICTM  ชั้นปี 1
- กิจกรรมสาขาวิชานวัตกรรมฯ  ชั้นปี 1
08.00 - 15.00 น


CommSciTV

CommSciTV
ห้อง 103

เวทีกลาง (โถงชั้น 1)โถงชั้น 1

โถงชั้น 1
โถงชั้น 1
 
คณะศึกษาศาสตร์
การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกมภาพคิดสนุกเกมจิ๊กซอร์
หรรษา, เกมตัวต่อหรรษาภาพมหัศจรรย์, เกมมองมาที่ฉัน
 1. เกมเปิดพจนานุกรรม
 2. เกมบอกใบ้ทายสำนวน, ใบ้คำวรรณคดี, คำถามละครในวรรณคดี
 3. จับคู่คำราชาศัพท์กับคำสามัญ
 4. เก้าอี้ดนตรี, เหยียบลูกโป่ง, เกมกินวิบาก
 5. วาดภาพระบายสี
 6. เกมแม่อุ้มบุญ
 7. บันไดงูหรรษา
 8. ฟุตบอลรูหนู, มวยทะเล
 9. ตอบปัญหาประลองปัญญาทางวิทยาศาสตร์
 10. เกมภาษาพาเพลิน
08.00 - 16.00 น.
อาคาร 5 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
อาคาร 5
กองกิจการนักศึกษา

 

 

 

กิจกรรมสันทนาการ(ระบายสี/ตอบคำถาม)08.00 - 16.00 น.
กองลานจอดรถหน้ากองกิจการนักศึกษา อาคาร 13 นักศึกษาวิทยาเขตปัตตาน
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
  - การแสดงบนเวทีจากโรงเรียนต่างๆ
- การตอบปัญหาชิงรางวัลของขวัญมากมาย
- การแข่งขันวาดภาพ
- กิจกรรมความรู้ทางวิชาการด้านอาเซียน
08.00 - 16.00 น.
สถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา อ.เทพา จ.สงขลา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา      
 

กิจกรรมภาคเวที
         1.การแสดงความสามารถพิเศษ
         2.ตอบปัญหา
         3.การขับร้องอนาชีดรับเชิญ

กิจกรรมภาคสนาม

 1. วิ่งวิบาก
 2. ปิดตาตีหม้อ
 3. วิ่งกระสอบ
 4. และกีฬาพื้นบ้านอื่นๆ

กิจกรรมในเต็นท์
        1.วาดภาพและระบายสี
        2.การประกวดระบายสีตุ๊กตาปูนปลาสเตอร์

 

เวลา 08.00 - 12.00 น.

 

เวลา 08.00-12.00 น.

 

เวลา 08.00-12.00 น.

 

ตึกวิทยาอิสลามศึกษา (ตึกเก่า)

 

ลานกิจกรรมระหว่างวิทยาลัยอิสลามศึกษา
กับศาลาละหมาด

 

ลานกิจกรรมระหว่างวิทยาลัยอิสลามศึกษา
กับศาลาละหมาด
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  
 
 

กิจกรรม

1. Walk Rally นำชมหอศิลป์ หอวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์
2. เกม ทายปัญหาชิงรางวัล
3. ซุ้มแก้กระหาย คลายหิว
4. กิจกรรมศิลปะและประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ


08.00 - 16.00 น.
หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
ม.อ.ปัตตานี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 

-นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายางพารา
-นิทรรศการยางพารากับประชาคมอาเซียน
-นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ประเทศฟิลิปปินส์)
-การบริการด้านการทำผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบด้วย การทำถุงมือ ลูกโป่ง ลูกบอล โฟมยาง
-การแสดงดนตรี และกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับยางพาราและอาเซียนชิงรางวัล

 

09.00-16.00 น.

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (อาคาร 20 และ 33)


ภาควิชาวิทยาศาสตร์

แผนกวิชาชีววิทยา (กลุ่มนักศึกษาวิชาเอกเคมี-ชีววิทยา และกลุ่มวิชาเอกชีววิทยา)

1.กิจกรรมบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เน้นประเทศ “บรูไน”
2. กิจกรรมเกม
3. กิจกรรมเสริมทักษะต่าง ๆ

08.30-16.30 น.

บริเวณลานใต้อาคาร 51D


แผนกวิชาเคมี (กลุ่มวิชาเอกเคมีอุตสาหกรรม )

1. การจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องแก้วที่ใช้ทางเคมี เช่น การกรองสาร การกลั่น และการสกัดสาร
2. การทดลองที่ให้เด็กมีส่วนร่วม ได้แก่ การทำพอลิเมอร์อย่างง่าย การทำกระดาษจากพืชในท้องถิ่น การทำสบู่ และการทดลองวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3. การแนะนำสารเคมีที่เป็นพิษในชีวิตประจำวันและวิธีการใช้อย่างปลอดภัย
4. การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม
5. การแข่งขันเกมส์ต่าง ๆ


08.30-16.30 น.

บริเวณชั้นล่างใต้อาคาร 51 C

กลุ่มนักศึกษาวิชาเอกวิศวกรรมเคมี


1. การจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ทางวิศวกรรมเคมี เช่น     การวัดแรงดันน้ำ เทอร์โมมิเตอร์ กระเปาะเปียก
2. การทดลองวิทยาศาสตร์มหาสนุก ได้แก่ ภูเขาไฟน้ำส้มสายชู     การเคลื่อนที่ของโมเลกุล หมึกล่องหน การทำจรวดกล่องฟิล์ม     และเกล็ดหิมะจำลอง
3. การจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ
    ในประเทศไทยและเวียดนาม
4. การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม
5. การแข่งขันเกมส์ต่าง ๆ

08.30-16.30 น.
บริเวณชั้นล่างใต้อาคาร 51 C

กลุ่มนักศึกษาวิชาเอกเคมี


1. กิจกรรมการทอลอง ได้แก่ การทดลองวิทยาศาสตร์มหาสนุก การสาธิตการทำกระดาษลิตมัสจากสีธรรมชาติ การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทางเคมี
2. การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม
3.  การแข่งขันเกมส์ต่าง ๆ

08.30-16.30 น.

บริเวณชั้นล่างใต้อาคาร 51C

แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป


- บอร์ดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอากาศ การพยากรณ์อากาศ

- เกมส์วิทยาศาสตร์

08.30-16.00 น.

บริเวณชั้นล่างใต้อาคาร 51C

แผนกวิชาฟิสิกส์
(กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวทท.)


1. การสาธิตอุปกรณ์ และการทดลองฟิสิกส์ด้านกลศาสตร์
2. สาธิตชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์
3. เกมส์ และตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
4. นิทรรศการความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ ข่าวสารด้านอวกาศ
5. ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน


08.30-16.00 น.

อาคาร 25 ชั้น 1   และทางเดินชั้น 1

กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ (ศึกษาศาสตร์)


1. การสาธิตอุปกรณ์ และการทดลองฟิสิกส์
2. อุปกรณ์ทางแสง และแม่เหล็กไฟฟ้า
3. ความรู้ทางด้านนาโนฟิสิกส์
5. สิ่งประดิษฐ์ Microcontroller6. เกมส์ และตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์


08.30-16.00 น.

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์

 
08.00 - 15.30 น.

บริเวณทางเดินหน้าอาคาร 51C ชั้น 2-3

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและ
โภชนาการ


1. สาธิต/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
2. แข่งขัน/ประลองปัญญทางด้านวิทยาศาสตร์
3. เกมส์และการละเล่นต่าง ๆ


08.30-16.00 น.

อาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล อาคาร 32

ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม

แผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1. จัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตให้ความรู้ด้านการเกษตร เช่น การผลิตพืชผักและไม้ดอก การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน การเพาะเนื้อเยื่อ การฟักไข่ การเพาะเลี้ยงหนอนนก
2. จัดเวทีตอบปัญหาด้านการเกษตร
3. จัดเกมส์และการละเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตรและทักษะด้านต่าง ๆ เช่นการรู้จักชื่อและประโยชน์ของต้นไม้ชนิดต่าง ๆ

08.30-16.00 น.

อาคาร 51 C และแปลงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร

แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง

1. จัดแสดงนิทรรศการความรู้ทางด้านการประมง ชีวิตสัตว์น้ำ ทรัพยากรชายฝั่งในอ่าวปัตตานี และการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ประมง
2. จัดสาธิตแสดงการผ่าตัดเพื่อศึกษาอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์น้ำ เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
3. จัดแสดงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและเครื่องมือประมง
4.  จัดตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาสวยงามทั้งน้ำจืดและทะเล
5. จัดเกมส์และการละเล่นที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในความสำคัญ
ของทรัพยากรชายฝั่ง และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

08.30-16.00 น.

อาคารปฏิบัติการแผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง
(อาคาร 26)

แผนกวิชาเทคโนโลยีการประมง
(หน่วยวิจัยเพาะฟักสัตว์น้ำ สะกอม )

1. จัดบอดร์นิทรรศการด้านการประมง  ที่น่ารู้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจที่สำคัญและการเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ
สู่ชุมชน
2. กิจกรรมตอบคำถาม
3. จัดแสดงตู้ปลา แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ
4. วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับสัตว์น้ำ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทะเลและชายฝั่ง
5. กิจกรรมจับคู่ชื่อปลากับภาพปลา
6. แข่งประกอบจิ๊กซอสัตว์น้ำ
7. ชมชุดการแสดงกิจกรรมบนเวที

08.30-15.30 น.

หน่วยวิจัยเพาะฟักสัตว์น้ำสะกอม อ.เทพา
จ.สงขลา

หน่วยพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและ
เครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่น

1. กิจกรรมชมวิดิทัศน์ และนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุ่มอาเซียน  

2. กิจกรรมนำชมนิทรรศการ ผู้ที่มาร่วมงานวันเด็กสามารถขึ้นไปชมห้องจัดแสดงตัวอย่างชั้น 4 และห้องสมุนไพร ชั้น 1 โดยมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกลุ่มอาเซียน

08.30-15.00 น.

ห้องนิทรรศการ อาคาร 51 B ชั้น 1

ห้องจัดแสดงตัวอย่าง ชั้น 4และสมุนไพร ชั้น 1 อาคาร 51 B

 

สำนักวิทยบริการ      
 

นิทรรศการเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รับรางวัลและหนังสือสำหรับเด็ก
ลักษณะพิเศษเว็บไซด์สำหรับเด็กที่น่าสนใจ

08.30-20.30น


ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการ
(อาคาร 22 )  กิจกรรมภาพยนตร์หรรษา 09.00-16.00 น ห้องมินิเธียรเตอร์ ชั้น3
อาคารสำนักวิทยบริการ( อาคาร 22)
  กิจกรรมประกวดวาดภาพ หัวข้อ “รู้จักไทย เข้าใจอาเซี่ยน” 09.00-12.00 น. โถงชั้นล่างอาคาร 17
  กิจกรรมเปิดโลกเด็กๆ (การแสดงบนเวทีสลับเล่นเกมส์ และการโชว์ร้องเพลง) 09.00-16.00 น. ด้านหน้าอาคารสำนักวิทยบริการ
(อาคาร 22)
  การจัดแสดงเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality Technology
09.00-16.30 น. ชั้น1หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  กิจกรรมประดิษฐ์กระปุกออมสิน - กินขนม
09.00-12.00 น. ด้านหน้าอาคารเทคโนโลยีทางการศึกษา
(อาคาร 16)
  กิจกรรม FREE IT ZONE (ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี)
09.00-20.30น ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการ(อาคาร 22)
  กิจกรรมเปิดหมวกอาเซียน
09.00-12.00 น. ชั้น1 อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)
สถานีวิทยุกระจายเสียง      
 
เยี่ยมชมสถานีวิทยุฯ และร่วมทำกิจกรรมกับนักจัดรายการ (ดีเจ)
และระบายสีปูนพลาสเตอร์


เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี