รายงานการประชุม

ชื่อเรื่อง วันที่ประชุม Download File
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน ม.อ.วิชาการ ปี 2561 และคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี จันทร์, 20. สิงหาคม 2018 PDF icon pr-network20august.pdf
รายงานการประชุมเครือขายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี และผู้ทำหน้าที่แนะแนวประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 15. กุมภาพันธ์ 2018 PDF icon pr-nextwork15feb2018.pdf
รายงานการประชุมเครือขายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ช่างภาพ วิทยาเขตปัตตานี 2560 ศุกร์, 27. ตุลาคม 2017 PDF icon ประชุมเครือข่าย ปชส.27ตุลา60 (1).pdf
รายงานการประชุมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ เตรียมจัดงานแนะแนวฯ 2560 พฤหัสบดี, 8. มิถุนายน 2017 PDF icon pr-nextwork2.2560.pdf
รายงานการประชุมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ เตียมจัดงาน ม.อ.วิชาการ 2560 พุธ, 28. มิถุนายน 2017 PDF icon pr-nextwork1.2560.pdf
รายงานการประชุมเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559 ศุกร์, 15. กรกฎาคม 2016 PDF icon openweek2016-meeting.pdf
รายงานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2558 อังคาร, 10. พฤศจิกายน 2015 PDF icon 10November2016.pdf
รายงานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2558 จันทร์, 13. กรกฎาคม 2015 PDF icon ประชุมเครือข่าย13กค.58.pdf
รายงานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2558 ศุกร์, 13. กุมภาพันธ์ 2015 PDF icon pr-nextwork.pdf
การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดงาน ม.อ. วิชาการ ประจาปี 2557 ศุกร์, 27. มิถุนายน 2014 PDF icon meeting-pr2.pdf
รายงานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่1/2556 ศุกร์, 10. พฤษภาคม 2013 PDF icon http___mails.pn_.psu_.ac_.pdf
รายงานการประชุมเครือขายประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 2/25556 ศุกร์, 11. ตุลาคม 2013 PDF icon meeting-pr1.pdf
รายงานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2556 ศุกร์, 10. พฤษภาคม 2013 PDF icon meeting-pr56.pdf
รายงานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19/2556 ศุกร์, 15. กุมภาพันธ์ 2013 PDF icon report-network15-02-56.pdf