รายงานการประชุมงานประชาสัมพันธ์

ชื่อเรื่อง วันที่ประชุมเรียงจากน้อยไปมาก สถานที่
รายงานการประชุมงานประชาสัมพันธ์ พุธ, 23. มกราคม 2019
รายงานการประชุมงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่1/2018 ศุกร์, 17. สิงหาคม 2018 งานประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมงานประชาสัมพันธ์ พุธ, 21. กุมภาพันธ์ 2018
รายงานการประชุม การจัดทาหนังสือภาพวิทยาเขตปัตตานี อังคาร, 6. มิถุนายน 2017 งานประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมงานประชาสัมพันธ์ พฤหัสบดี, 6. ตุลาคม 2016
รายงานการประชุมงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่1/2559 พฤหัสบดี, 11. สิงหาคม 2016 งานประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่3/2558 จันทร์, 26. ตุลาคม 2015
รายงานการประชุมงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่2/2558 พุธ, 29. กรกฎาคม 2015 ห้องประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่1/2558 อังคาร, 14. กรกฎาคม 2015 ห้องประชาสัมพันธ์