ข่าวทั้งหมด

ข่าวเรื่อง หมวดหมู่ข่าว วันที่หมดอายุข่าว ผู้ชม
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ข่าวสมัครงาน
31/08/2019
1 ครั้ง
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515 ข่าวสมัครงาน
31/08/2019
1 ครั้ง
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2592 ข่าวสมัครงาน
31/08/2019
1 ครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 15 อัตรา ข่าวสมัครงาน
31/08/2019
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานีขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมการประกวด หางเครื่องซุปเปอร์แดนซ์ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ชิงเงินรางวัลรวมเจ็ดหมื่นบาท ข่าวน่าสนใจ
31/08/2019
1 ครั้ง
เปิดให้บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เช่าพื้นที่เพื่อจeหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒๗ ข่าวน่าสนใจ
31/08/2019
1 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดศิลปะเมืองตานี ข่าวน่าสนใจ
31/08/2019
1 ครั้ง
ม.อ. มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 ประเภทบุคคลและองค์กร ข่าวน่าสนใจ
31/08/2019
1 ครั้ง
วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญบุคลากรร่วมแสดงกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 ข่าวน่าสนใจ
31/08/2019
1 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ม.อ.หาดใหญ่ ข่าวน่าสนใจ
31/08/2019
1 ครั้ง
อธิการบดี ม.อ. ขอให้นักศึกษาใหม่-ผู้ปกครอง มั่นใจในการดูแลและคุณภาพวิชาการ ข่าวน่าสนใจ
03/07/2019
1 ครั้ง
แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมเวทีขับเคลื่อนสภาสันติสุข ระดับจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสภาสันติสุขระดับจังหวัด เพื่อหาแนวทางการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้ ข่าวน่าสนใจ
31/07/2019
1 ครั้ง
รับสมัครโครงการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย ปีการศึกษา 2562 ข่าวน่าสนใจ
31/07/2019
1 ครั้ง
ตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15 ข่าวน่าสนใจ
31/07/2019
1 ครั้ง
โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมเดินวิ่งการกุศล 50 ปี สาธิต มิมิมาราธอน ข่าวน่าสนใจ
31/07/2019
1 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่ 6 ในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี ข่าวน่าสนใจ
30/06/2019
4 ครั้ง
สำนักวิทยบริการ รับสมัคร ต.บรรณารักษ์ (ขยายเวลารับสมัคร)(07/05/2562) ข่าวสมัครงาน
21/05/2019
1 ครั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย“ชุมชนเยียวยาจิตใจผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยกระบวนการประยุกต์ศาสตร์สมอง” ข่าวน่าสนใจ
21/05/2019
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานวันกัลยาณิวัฒนา น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ ข่าวน่าสนใจ
21/05/2019
1 ครั้ง
ขอความร่วมมือบุคลากร ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อบุคลากร ม.อ. ปัตตานี ข่าวน่าสนใจ
21/05/2019
4 ครั้ง
ประกวดราคาปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิต ข่าวประกวดราคา
28/02/2019
1 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก"โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ข่าวน่าสนใจ
31/01/2019
1 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวน่าสนใจ
31/01/2019
1 ครั้ง
ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ที่เป็นสมาชิกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประชุมสามัญประจำปี 2561 ข่าวน่าสนใจ
31/01/2019
1 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ข่าวน่าสนใจ
31/01/2019
1 ครั้ง
“ฟาตีลาและอารียา” หุ่น CPR ช่วยชีวิตผู้หญิงและตรวจมะเร็งเต้านมสองตัวแรกของโลก ข่าวน่าสนใจ
31/01/2019
1 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวน่าสนใจ
30/12/2018
1 ครั้ง
นักศึกษาม.อ.ปัตตานีได้รับทุนจากธนาคารออมสินกว่าครึ่งล้านบาท ใน 4 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ข่าวน่าสนใจ
30/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ข่าวน่าสนใจ
23/11/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานีจัดอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจรตลอดปี 2561 หลักสูตรการสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
31/12/2018
1 ครั้ง

หน้า