ข่าวทั้งหมด

ข่าวเรื่อง หมวดหมู่ข่าว วันที่หมดอายุข่าว ผู้ชม
ประกวดราคาปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิต ข่าวประกวดราคา
28/02/2019
1 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก"โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา ข่าวน่าสนใจ
31/01/2019
1 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวน่าสนใจ
31/01/2019
1 ครั้ง
ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ที่เป็นสมาชิกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประชุมสามัญประจำปี 2561 ข่าวน่าสนใจ
31/01/2019
1 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ข่าวน่าสนใจ
31/01/2019
1 ครั้ง
“ฟาตีลาและอารียา” หุ่น CPR ช่วยชีวิตผู้หญิงและตรวจมะเร็งเต้านมสองตัวแรกของโลก ข่าวน่าสนใจ
31/01/2019
1 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ข่าวน่าสนใจ
30/12/2018
1 ครั้ง
นักศึกษาม.อ.ปัตตานีได้รับทุนจากธนาคารออมสินกว่าครึ่งล้านบาท ใน 4 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ข่าวน่าสนใจ
30/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ข่าวน่าสนใจ
23/11/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานีจัดอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจรตลอดปี 2561 หลักสูตรการสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
31/12/2018
1 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกวดราคา
31/12/2018
1 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวประกวดราคา
31/12/2018
1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 100,000 btu/hr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประกวดราคา
31/12/2018
1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาด 100,000 - 600,000 btu/hr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประกวดราคา
31/12/2018
1 ครั้ง
Invitation for job application as an Academic Staff ข่าวสมัครงาน
31/12/2018
1 ครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา ข่าวสมัครงาน
31/12/2018
1 ครั้ง
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ข่าวสมัครงาน
31/12/2018
1 ครั้ง
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ทางดาราศาสตร์ ข่าวสมัครงาน
31/12/2018
1 ครั้ง
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา ข่าวสมัครงาน
31/12/2018
1 ครั้ง
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ข่าวสมัครงาน
31/12/2018
1 ครั้ง
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดา เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (งานพัสดุ) ข่าวสมัครงาน
31/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง HUSO Happy Run ครั้งที่ 2 ข่าวน่าสนใจ
31/12/2018
1 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ข่าวน่าสนใจ
31/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานีจัดอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจรตลอดปี 2561 หลักสูตรการสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ ข่าวน่าสนใจ
31/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ. ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจำวิทยาเขต ข่าวน่าสนใจ
31/12/2018
1 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง ในโครงการ “วิ่งหนีครู” ฉลองครบรอบ 30 ปี ข่าวน่าสนใจ
31/12/2018
1 ครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลศิษย์เก่าดีเด่น 50ปี ศึกษาศาสตร์ ข่าวน่าสนใจ
31/12/2018
2 ครั้ง
โครงการสวัสดิการเงินกู้ยืมเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ข่าวน่าสนใจ
05/11/2018
1 ครั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ ข่าวน่าสนใจ
31/12/2018
1 ครั้ง
ขยายเวลาส่งวิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานีเข้าประกวดชิงเงินรางวัล ข่าวน่าสนใจ
31/12/2018
1 ครั้ง

หน้า