ข่าวเรื่อง วันที่หมดอายุข่าว ฟัผู้ชม
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
เสาร์, 31. สิงหาคม 2019
1 ครั้ง
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515
เสาร์, 31. สิงหาคม 2019
1 ครั้ง
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2592
เสาร์, 31. สิงหาคม 2019
1 ครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 15 อัตรา
เสาร์, 31. สิงหาคม 2019
1 ครั้ง
สำนักวิทยบริการ รับสมัคร ต.บรรณารักษ์ (ขยายเวลารับสมัคร)(07/05/2562)
อังคาร, 21. พฤษภาคม 2019
1 ครั้ง
Invitation for job application as an Academic Staff
จันทร์, 31. ธันวาคม 2018
1 ครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
จันทร์, 31. ธันวาคม 2018
1 ครั้ง
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
จันทร์, 31. ธันวาคม 2018
1 ครั้ง
รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ทางดาราศาสตร์
จันทร์, 31. ธันวาคม 2018
1 ครั้ง
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 อัตรา
จันทร์, 31. ธันวาคม 2018
1 ครั้ง
ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาคณะรัฐศาสตร์
จันทร์, 31. ธันวาคม 2018
1 ครั้ง
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดา เป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา (งานพัสดุ)
จันทร์, 31. ธันวาคม 2018
1 ครั้ง
สำนักงานอธิการบดี ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 3483, 3654
ศุกร์, 31. สิงหาคม 2018
1 ครั้ง
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 2266
ศุกร์, 31. สิงหาคม 2018
1 ครั้ง
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
ศุกร์, 31. สิงหาคม 2018
1 ครั้ง
สำนักงานอธิการบดี ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.พนักงานขับรถยนต์
ศุกร์, 31. สิงหาคม 2018
1 ครั้ง
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ศุกร์, 31. สิงหาคม 2018
1 ครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ศุกร์, 31. สิงหาคม 2018
3 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
เสาร์, 30. กันยายน 2017
3 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา
เสาร์, 30. กันยายน 2017
3 ครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์
ศุกร์, 27. กุมภาพันธ์ 2015
1 ครั้ง
คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษา
ศุกร์, 6. กุมภาพันธ์ 2015
1 ครั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์
พฤหัสบดี, 30. ตุลาคม 2014
139 ครั้ง
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อังคาร, 30. กันยายน 2014
59 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้างาน สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
อังคาร, 9. กันยายน 2014
62 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
ศุกร์, 12. กันยายน 2014
103 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างเทคนิค
ศุกร์, 8. สิงหาคม 2014
21 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป เลขที่ 019 (รอบที่ 2)
อังคาร, 5. สิงหาคม 2014
29 ครั้ง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา
ศุกร์, 15. สิงหาคม 2014
116 ครั้ง
คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหานี้