ข่าวเรื่อง วันที่หมดอายุข่าว ผู้ชม
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก"โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา
31/01/2019
1 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
31/01/2019
1 ครั้ง
ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ที่เป็นสมาชิกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประชุมสามัญประจำปี 2561
31/01/2019
1 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
31/01/2019
1 ครั้ง
“ฟาตีลาและอารียา” หุ่น CPR ช่วยชีวิตผู้หญิงและตรวจมะเร็งเต้านมสองตัวแรกของโลก
31/01/2019
1 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562
30/12/2018
1 ครั้ง
นักศึกษาม.อ.ปัตตานีได้รับทุนจากธนาคารออมสินกว่าครึ่งล้านบาท ใน 4 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
30/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
23/11/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง HUSO Happy Run ครั้งที่ 2
31/12/2018
1 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
31/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานีจัดอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจรตลอดปี 2561 หลักสูตรการสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ
31/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ. ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจำวิทยาเขต
31/12/2018
1 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง ในโครงการ “วิ่งหนีครู” ฉลองครบรอบ 30 ปี
31/12/2018
1 ครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลศิษย์เก่าดีเด่น 50ปี ศึกษาศาสตร์
31/12/2018
2 ครั้ง
โครงการสวัสดิการเงินกู้ยืมเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
05/11/2018
1 ครั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลของศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ
31/12/2018
1 ครั้ง
ขยายเวลาส่งวิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานีเข้าประกวดชิงเงินรางวัล
31/12/2018
1 ครั้ง
วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล
31/12/2018
1 ครั้ง
วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรมวันรูสมิแล
31/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งเพื่อระลึกวันรูสมิแล
31/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
31/12/2018
1 ครั้ง
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
31/12/2018
1 ครั้ง
จ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
31/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง HUSO Happy Run ครั้งที่ 2
30/11/2018
3 ครั้ง
คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
31/08/2018
2 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ ปีการศึกษา 2560 ณ ม.อ.หาดใหญ่
31/07/2018
1 ครั้ง
สารต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากคณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี
31/08/2018
4 ครั้ง
สารต้อนรับนักศึกษาใหม่ จากคณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี
31/08/2018
2 ครั้ง
ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "องค์บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"
31/08/2018
2 ครั้ง
17 – 18 ส.ค. นี้ พบสถาบันการศึกษากว่า 80 สถาบันทั่วประเทศ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่ ม.อ.วิทยาเขตหาดใหญ่
31/08/2018
1 ครั้ง

หน้า

คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหานี้