ข่าวเรื่อง วันที่หมดอายุข่าว ผู้ชม
ม.อ.ปัตตานีขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาร่วมการประกวด หางเครื่องซุปเปอร์แดนซ์ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ชิงเงินรางวัลรวมเจ็ดหมื่นบาท
31/08/2019
1 ครั้ง
เปิดให้บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เช่าพื้นที่เพื่อจeหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒๗
31/08/2019
1 ครั้ง
ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดศิลปะเมืองตานี
31/08/2019
1 ครั้ง
ม.อ. มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 ประเภทบุคคลและองค์กร
31/08/2019
1 ครั้ง
วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญบุคลากรร่วมแสดงกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562
31/08/2019
1 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ม.อ.หาดใหญ่
31/08/2019
1 ครั้ง
อธิการบดี ม.อ. ขอให้นักศึกษาใหม่-ผู้ปกครอง มั่นใจในการดูแลและคุณภาพวิชาการ
03/07/2019
1 ครั้ง
แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมเวทีขับเคลื่อนสภาสันติสุข ระดับจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสภาสันติสุขระดับจังหวัด เพื่อหาแนวทางการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนใต้
31/07/2019
1 ครั้ง
รับสมัครโครงการคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการของกระทรวงมหาดไทย ปีการศึกษา 2562
31/07/2019
1 ครั้ง
ตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15
31/07/2019
1 ครั้ง
โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมเดินวิ่งการกุศล 50 ปี สาธิต มิมิมาราธอน
31/07/2019
1 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่ 6 ในกีฬา สกอ.ที่สุราษฎร์ธานี
30/06/2019
4 ครั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย“ชุมชนเยียวยาจิตใจผู้เสียหาย/ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยกระบวนการประยุกต์ศาสตร์สมอง”
21/05/2019
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานวันกัลยาณิวัฒนา น้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ
21/05/2019
1 ครั้ง
ขอความร่วมมือบุคลากร ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อบุคลากร ม.อ. ปัตตานี
21/05/2019
4 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก"โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา
31/01/2019
1 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2562
31/01/2019
1 ครั้ง
ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ที่เป็นสมาชิกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประชุมสามัญประจำปี 2561
31/01/2019
1 ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
31/01/2019
1 ครั้ง
“ฟาตีลาและอารียา” หุ่น CPR ช่วยชีวิตผู้หญิงและตรวจมะเร็งเต้านมสองตัวแรกของโลก
31/01/2019
1 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการรับสมัครนักศึกษาวิธีพิเศษ (โควตา) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562
30/12/2018
1 ครั้ง
นักศึกษาม.อ.ปัตตานีได้รับทุนจากธนาคารออมสินกว่าครึ่งล้านบาท ใน 4 โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
30/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
23/11/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่ง HUSO Happy Run ครั้งที่ 2
31/12/2018
1 ครั้ง
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
31/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานีจัดอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจรตลอดปี 2561 หลักสูตรการสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ
31/12/2018
1 ครั้ง
ม.อ. ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประจำวิทยาเขต
31/12/2018
1 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง ในโครงการ “วิ่งหนีครู” ฉลองครบรอบ 30 ปี
31/12/2018
1 ครั้ง
คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศผลศิษย์เก่าดีเด่น 50ปี ศึกษาศาสตร์
31/12/2018
2 ครั้ง
โครงการสวัสดิการเงินกู้ยืมเสริมสร้างสุขภาวะบุคลากร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
05/11/2018
1 ครั้ง

หน้า

คุณยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหานี้