พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ หัวหน้าคณะการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่จัดกิจกรรม/โครงการ: 

พฤหัสบดี, 24. มกราคม 2019