sritrang-sa-prang-ban 62

ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางพหุวัฒนธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้ นักศึกษาใหม่เรียนรู้อัตลักษณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และฝากตัวเป็นลูกหลานชาวปัตตานี ในโอกาส เดินทางมาศึกษาที่วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 27 กรกฎาคม 2562
Start slideshow