ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  - วันสงกรานต์  วันวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๒

  - ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

  - วันสงกรานต์  วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  

  -งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ ๑๘ วันศุกร์ที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓

  -ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

  -มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๓ ณ วัดประชาสามัคคี (วัดหนองครก) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

  -สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ในวันพฤหัสบดีที่ ๗  เมษายน  ๒๕๕๔  ณ สถานีบริการวิชาการ อ.เทพา จ.สงขลา

  -มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ในวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ หน้าสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

- สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2554

 -ม.อ. ปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

-ม.อ. ปัตตานี ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมจัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงพื้นบ้านดิเกร์ฮูลู หนังตะลุง และมโนราห

  -มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2554 ณ วัดประเวศน์ภูผา ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554

- สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 20 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2555

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง วันพุธที่ 28 พฤศจิการยน 2555

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2555 ณ วัดสุทรวารี ตำบลบางโกระ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมรับน้องมหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2556

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 10 เมษายน 2556

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "กาลครั้งหนึ่ง ณ รูสะมิแล " ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า วันที่ 30-31 มีนาคม 2556

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม "180 ปี ความสัมพันธ์ไทยอเมริกา" วันที่ 25 มิถุนายน 2556

- สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 21 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 2-10 กรกฎาคม 2556


- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ วัดปทุมวารี

-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556

- ม.อ.ปัตตานีร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น จัดงานลวดลายและเรื่องเรา ณ ชายแดนใต้ ผ้า : รากวัฒนธรรม มรดกชีวิต” วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

- กองแผนงาน วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556


- กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมทำบุญตึก 3 ศาสนา ประจำปี 2556

- กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

-การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตาน

- พิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง “ พันธะแห่งมิตรแท้ ” ตอน สันติภาพ นำมาซึ่งสันติสุข โดย : จิตรกรพู่กันทอง อาจารย์เกียรติศักดิ์ ผลิตาภรณ์ วันที่ 6 มกราคม 2557
ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


- สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 วันที่ 10 เมษายน 2557

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมเรี่ยไรกฐิน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ เมืองปัตตานี

-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดงานคืนความสุขให้คนตานี ผ้าดีที่ชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2557

- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ประจำปี 2558


- การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ ๒๖ 

- กิจกรรมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย และ ASEAN Cultural Night วันที่ 3 เมษายน 2558 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี

ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย จัดงาน "รักษ์ไทย ครั้งที่ 23 ตอน The Fake Rusamilae" 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร

-ผู้บริหารพร้อมบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี รดน้ำ ขอพร ผศ.สมปอง ทองผ่อง ที่ปรึกษาคณะผู้บริหารพร้อมภรรยา
เนื่องในเทศกาลสงกรานต

-สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ 
วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตาน

-สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ม.อ.ปัตตานี

-ศิลปินนานาชาติกว่า 12 ประเทศและศิลปินแห่งชาติพร้อมศิลปินชาวไทยร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกว่า 100 ชิ้นในการปฎิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ PSU International Art Workshop 2016  ณ ม.อ.ปัตตานี

-สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี จัดพิธีเปิดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่61และการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ณ หอศิลป์ภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี 

- พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 24 วันที่ 2 กันยายน 2559 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี

-คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี จัดงานย้อนรอยชุมชนหัวตลาด สู่การอนุรักษ์ที่ยิ่งยืน StartUP กือดาจีนอ

- สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
  ณ ริมสะพานสหัสวรรษ ม.อ.ปัตตานี

- ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

- ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ 5 วิทยาเขต ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ณ สำนักสงฆ์เตราะปลิง โรจนธรรม ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

- พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 "ผ้า กับ วิถีถิ่นแดนใต้ " วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 - สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานีจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

- ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐิน วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม 2560  ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี

- ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 
 ณ วัดตะเคียนทอง ตําบลยามู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี