ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี  ร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ หอประชุมองค์ืการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

Thumbnail Image Table
IMG_9089_resize
16/10/2561 14:48:08
Size (KB)  :  248 KB
IMG_9090_resize
16/10/2561 14:48:10
Size (KB)  :  215 KB
IMG_9093_resize
16/10/2561 14:48:10
Size (KB)  :  191 KB
IMG_9103_resize
16/10/2561 14:48:11
Size (KB)  :  204 KB
IMG_9104_resize
16/10/2561 14:48:11
Size (KB)  :  189 KB
IMG_9109_resize
16/10/2561 14:48:12
Size (KB)  :  214 KB
IMG_9118_resize
16/10/2561 14:48:12
Size (KB)  :  232 KB
IMG_9121_resize
16/10/2561 14:48:13
Size (KB)  :  246 KB
IMG_9125_resize
16/10/2561 14:48:14
Size (KB)  :  209 KB
IMG_9126_resize
16/10/2561 14:48:14
Size (KB)  :  204 KB
IMG_9129_resize
16/10/2561 14:48:15
Size (KB)  :  174 KB
IMG_9133_resize
16/10/2561 14:48:16
Size (KB)  :  226 KB
IMG_9134_resize
16/10/2561 14:48:17
Size (KB)  :  214 KB
IMG_9139_resize
16/10/2561 14:48:17
Size (KB)  :  198 KB
IMG_9143_resize
16/10/2561 14:48:18
Size (KB)  :  171 KB
IMG_9145_resize
16/10/2561 14:48:18
Size (KB)  :  201 KB
IMG_9148_resize
16/10/2561 14:48:20
Size (KB)  :  147 KB
IMG_9149_resize
16/10/2561 14:48:20
Size (KB)  :  174 KB
IMG_9150_resize
16/10/2561 14:48:21
Size (KB)  :  153 KB
IMG_9151_resize
16/10/2561 14:48:22
Size (KB)  :  199 KB
IMG_9153_resize
16/10/2561 14:48:22
Size (KB)  :  126 KB
IMG_9154_resize
16/10/2561 14:48:23
Size (KB)  :  199 KB
IMG_9156_resize
16/10/2561 14:48:23
Size (KB)  :  193 KB
IMG_9160_resize
16/10/2561 14:48:24
Size (KB)  :  117 KB
Pages:     1 2