นายสาอะ หวังเกษม หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย และนายณรงค์วิทย์ อังกนะตระกูล เจ้าหน้าที่สังกัดกองอาคารสถานที่ วิทยาเขตปัตตานี เป็นตัวแทนผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมงานวันกองทัพไทย พิธีกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562 ของหน่วยทหารในพื้นที่ มณฑลทหารบกที่ 46 วันที่ 18 มกราคม 2562

Thumbnail Image Table
IMG_4849_resize
1/23/2019 9:07:42 AM
Size (KB)  :  155 KB
IMG_4851_resize
1/23/2019 9:07:43 AM
Size (KB)  :  261 KB
IMG_4853_resize
1/23/2019 9:07:43 AM
Size (KB)  :  185 KB
IMG_4864_resize
1/23/2019 9:07:44 AM
Size (KB)  :  222 KB
IMG_4870_resize
1/23/2019 9:07:44 AM
Size (KB)  :  250 KB
IMG_4881_resize
1/23/2019 9:07:45 AM
Size (KB)  :  178 KB
IMG_4884_resize
1/23/2019 9:07:45 AM
Size (KB)  :  152 KB
IMG_4889_resize
1/23/2019 9:07:46 AM
Size (KB)  :  151 KB
IMG_4900_resize
1/23/2019 9:07:47 AM
Size (KB)  :  169 KB
IMG_4905_resize
1/23/2019 9:07:47 AM
Size (KB)  :  130 KB
IMG_4912_resize
1/23/2019 9:07:48 AM
Size (KB)  :  159 KB
IMG_4917_resize
1/23/2019 9:07:48 AM
Size (KB)  :  152 KB
IMG_4924_resize
1/23/2019 9:07:49 AM
Size (KB)  :  197 KB
IMG_4928_resize
1/23/2019 9:07:50 AM
Size (KB)  :  241 KB
IMG_4936_resize
1/23/2019 9:07:50 AM
Size (KB)  :  200 KB
IMG_4939_resize
1/23/2019 9:07:51 AM
Size (KB)  :  158 KB
IMG_4944_resize
1/23/2019 9:07:51 AM
Size (KB)  :  186 KB
IMG_4953_resize
1/23/2019 9:07:52 AM
Size (KB)  :  194 KB
IMG_4958_resize
1/23/2019 9:07:52 AM
Size (KB)  :  265 KB
IMG_4961_resize
1/23/2019 9:07:53 AM
Size (KB)  :  197 KB
IMG_4962_resize
1/23/2019 9:07:54 AM
Size (KB)  :  203 KB
IMG_4967_resize
1/23/2019 9:07:54 AM
Size (KB)  :  198 KB
IMG_4973_resize
1/23/2019 9:07:55 AM
Size (KB)  :  243 KB
IMG_4974_resize
1/23/2019 9:07:55 AM
Size (KB)  :  255 KB
IMG_4978_resize
1/23/2019 9:07:56 AM
Size (KB)  :  215 KB
IMG_4980_resize
1/23/2019 9:07:56 AM
Size (KB)  :  195 KB
IMG_4984_resize
1/23/2019 9:07:57 AM
Size (KB)  :  187 KB
IMG_4996_resize
1/23/2019 9:07:57 AM
Size (KB)  :  143 KB
IMG_5000_resize
1/23/2019 9:07:58 AM
Size (KB)  :  197 KB
IMG_5013_resize
1/23/2019 9:07:58 AM
Size (KB)  :  183 KB
Pages:     1