นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานจุดธูปเทียนสักการะและกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ่านมหิตลาธิเบศรสดุดีโดยมีนักเรียนโรงเรียนสาธิต ถวายบังคม นักเรียนอนุบาลสาธิต นักศึกษา ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและพสกนิกรจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2561
Pages:     1