ผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการ รำลึกถึงพรมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในวันวันที่ 23 ตุลาคม 2561
ณ จังหวัดปัตตานี

 

Thumbnail Image Table
IMG_9425_resize
25/10/2561 9:36:17
Size (KB)  :  255 KB
IMG_9432_resize
25/10/2561 9:36:18
Size (KB)  :  262 KB
IMG_9433_resize
25/10/2561 9:36:19
Size (KB)  :  142 KB
IMG_9438_resize
25/10/2561 9:36:21
Size (KB)  :  174 KB
IMG_9442_resize
25/10/2561 9:36:22
Size (KB)  :  157 KB
IMG_9443_resize
25/10/2561 9:36:23
Size (KB)  :  328 KB
IMG_9448_resize
25/10/2561 9:36:23
Size (KB)  :  224 KB
IMG_9449_resize
25/10/2561 9:36:24
Size (KB)  :  209 KB
IMG_9456_resize
25/10/2561 9:36:25
Size (KB)  :  220 KB
IMG_9464_resize
25/10/2561 9:36:25
Size (KB)  :  118 KB
IMG_9468_resize
25/10/2561 9:36:26
Size (KB)  :  245 KB
IMG_9475_resize
25/10/2561 9:36:27
Size (KB)  :  233 KB
IMG_9476_resize
25/10/2561 9:36:28
Size (KB)  :  238 KB
IMG_9484_resize
25/10/2561 9:36:29
Size (KB)  :  269 KB
IMG_9488_resize
25/10/2561 9:36:29
Size (KB)  :  240 KB
IMG_9494_resize
25/10/2561 9:36:30
Size (KB)  :  200 KB
IMG_9498_resize
25/10/2561 9:36:31
Size (KB)  :  274 KB
IMG_9499_resize
25/10/2561 9:36:32
Size (KB)  :  308 KB
IMG_9502_resize
25/10/2561 9:36:32
Size (KB)  :  335 KB
IMG_9503_resize
25/10/2561 9:36:35
Size (KB)  :  340 KB
Pages:     1