วันที่ 12 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจากภาคใต้ในการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน "โครงการแบแป ข้าวพองต้นตำรับชายแดนใต้" ในพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2561 โดยมี คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา นักศึกษาและกลุ่มองค์กรชุมชน ที่มีผลงานดีเด่น จาก 17 สถาบันการศึกษา รวม 105 โครงการทั่วประเทศเข้าร่วม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ภายในงานมีการจัดบูธขายสินค้าจากโครงการที่เข้าร่วมและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง


ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ส่งโครงการเข้าร่วมภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเป็นจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 
1) กลุ่ม แบแป (ขนมข้าวพอง) 
2) เกลือหวาน 
3) นีแซตา (น้ำตาลตโนด) 
4)เเหนมเห็ด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มี"เสือคืนถิ่น" หรือนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานของชุมชน
ที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ 2 คน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการนำองค์ความรู้กลับไปช่วยพัฒนาชุมชนของตนเอง

 

Thumbnail Image Table
1_resize
14/9/2561 10:44:53
Size (KB)  :  223 KB
2_resize
14/9/2561 10:44:53
Size (KB)  :  218 KB
3_resize
14/9/2561 10:44:54
Size (KB)  :  220 KB
4_resize
14/9/2561 10:44:54
Size (KB)  :  217 KB
5_resize
14/9/2561 10:44:54
Size (KB)  :  156 KB
6_resize
14/9/2561 10:44:54
Size (KB)  :  151 KB
7_resize
14/9/2561 10:44:55
Size (KB)  :  157 KB
Pages:     1