ผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี แสดงความยินกับ ศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นศาสตราจารย์ภาษาเกาหลีคนแรกของประเทศไทย