กีฬา

 

  - การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 วันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2529 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 - การแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง ม.อ.เทิดไท้องค์ราชันครั้งที่ 2 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ แม่น้ำปัตตานี

  - การแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง ม.อ.เทิดไท้องค์ราชันครั้งที่ 3 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2553 ณ แม่น้ำปัตตานี

  - การแข่งขันเรือยาว เรือยอกอง ม.อ.เทิดไท้องค์ราชันครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ แม่น้ำปัตตานี

 - อธิการบดี ม.อ. แถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาปัญญาชน “การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39”

 - การแข่งขันกีฬาฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2553-วันที่ 25 มกราคม 2554

- การแข่งขันกีฬา 5 พี่น้องเกมส์ วันมหิดล ประจำปี 2554 วันที่21กันยายน 2554

- ทีมฮ็อกกี้ ม.อ.ปัตตานีเข้าร่วมการแข่งขัน PESTA HOKI USM-PENANG INTERNATIONAL 2011 ระหว่างวันที่ 16-18ธันวาคม 2554 ณ USM มาเลเซีย

- ม.อ.ปัตตานีร่วมกับคณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ18-20 มกราคม 2555

- การแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2555 ณ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาตร์

- ประมวลภาพการแข่งขันเรือยาว ประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 5 เนื่องในโอกาส 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2555 ณ แม่น้ำปัตตานี

- ชมรมฮอกกี้ ม.อ.ปัตตานี เป็นตัวแทนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขัน PTT ฮอกกี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่าง 10 – 19 ตุลาคม 2555 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 6 และเนื่องในโอกาส 45 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 ณ บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต จังหวัดปัตตาน

- การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "พลบดีเกมส์" วันที่ 10-19 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี "


- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2556
ณ ภาควิชาพลศึกษา


- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬา 5 ประสาน วันที่ 22-29 มีนาคม 2556

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัด การแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ วันที่ 30 มีนาคม 2556

- ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 3 จังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 18-20 กันยายน 2556

- ม.อ.ปัตตานี จัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพวันมหิดล วันที่ 21 กันยายน 2556

- คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันฟุตซอล 45 ปี ศึกษาศาสตร์ วันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2556

- การแข่งขันกีฬา 5 ประสาน ประจำปี 2557

-
การแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ

-
คณะศึกษาศาสตร์จัดแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 4-20 เมษายน 2557

- การแข่งขันเรือยาวประเพณี ม.อ.เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 7 : 30-31 สิงหาคม 2557

- การการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 15-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเทศบาลเมืองปัตตานี สำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดปัตตานี จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี  ม.อ. เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ 
และเงินรางวัลร่วมสามแสนบาท ระหว่างวันที่  22-23 สิงหาคม  2558  ณ  บริเวณเชิงสะพานเดชานุชิต  จังหวัดปัตตานี 


-กิจกรรม Sport Night หัวใจเดียวกัน วันที่ 22 พฤษภาคม 2558

-
บรรยากาศการแข่งขันกีฬา 5 ประสาน ประจำปี 2558

- นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.ปัตตานี เดิน-วิ่ง เสริมสุขภาพ เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาชินี จัดโดยหน่วยกีฬา งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

- สโมสรบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันฟุตบอลส่วนราชการและกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ประจำป2558ี

-
พิธีเปิดการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

- บรรยากาศการแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 8 รอบชิงชนะเลิศ 

- คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดแข่งขันฟุตซอลสมานฉันท์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 8 วันที่ 10-17 มิถุนายน 2558

- ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการปันจักรยานเพื่อสุขภาพ ม.อ.ปัตตานี ครั้งที่ 1 

- บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เส้นทาง 29 กิโลเมตร รอบเมืองปัตตานี

-กีฬา 5 พี่น้องเกม วันมหิดล 2558์

--พสกนิกร จังหวัดปัตตานี พร้อมใจปั่นเพื่อพ่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558

- เดิน-วิ่ง วันมหิดล วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558

-สโมสรบุคลากรฯ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ช่วยเหลือเด็กออทิสติกในจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2559 ณ ห้างเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้สมัครทั้งสิ้น 28 ทีม

-
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 4 ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2559 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 
ในระหว่างวันที่ 4-11 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- รร.อนุบาลสาธิตเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี เมื่อวันที่ 7-13 มกราคม2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แสดงความยินดีแก่นักกีฬามหาวิทยาลัย
ที่สามารถคว้าเหรียญเงินและเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 
สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ชมรมเปตอง ม.อ.ปัตตานี จัดการแข่งขันเปตองชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันที่ 2 เมษายน 2559 ณ สนามเปตองวิทยาเขตปัตตานี

- รร.สาธิตม.อ.ร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ณ ม.ขอนแก่น 7-13 มกราคม 2559

- การแข่งขันกีฬา 5 ประสานเกมส์ ระหว่างวันที่ 18-25 พฤษภาคม 2559 ณ ม.อ.ปัตตาน

- สโมสรบุคลากร ม.อ.ปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการ ครั้งที่ 23 ภายใต้ชื่อ มิตรภาพปลายด้ามขวานร่วมสืบสาน สร้างสรรค์ สังคมไทย วันที่ 26-30 พ.ค.59 ณ ม.อ.ปัตตานี

-ผู้บริหาร บุคลากร ม.อ.ปัตตานี และผู้สนใจทั่วไป ร่วมกิจกรรมการปั่นจักรยานในโครงการ Green &Clean Campus ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559

- ชมรมกรีฑา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันเดิน- วิ่ง เพื่อสุขภาพวันมหิดล เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ ม.อ.ปัตตานี

- พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2559 ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี 

-ม.อ.จัดปั่นจักรยาน 50 ปี ครั้งที่ 1 ปั่นเพื่อน้อง

-คณะวิทยาการสื่อสารสาร ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “CommSci together forever” ครบรอบ 15 ปี