เพลงประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

* ฟังเพลงออนไลน์คลิกที่แถบสีเขียวเพื่อเล่น ต้องการหยุดฟังชั่วคราวคลิกที่แถบเล่นอีกครั้ง
* ดูเนื้อเพลงพร้อมฟังเพลงออนไลน์ คลิกที่ชื่อเพลง