ร่มศรีตรัง

Version: 

  • เพลงดั้งเดิม ขับร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์

ฟังออนไลน์: 

 
       ถิ่นพักใจใดจะปานเหมือนบ้านเกิด
น้ำใจห่วงหวงหามิคลาคลาย
      เด่นพระนามเป็นหลักความรักหวง
พร้อมใจรวมร่วมรักสามัคคี
      * ช่อศรีตรัง สะพรั่งบานทุกก้านกิ่ง
รำลึกค่าสงขลานครินทร์
       ร่มศรีตรัง ยังเพรียกร่ำเรียกหา
แม้ห่างกันพันแสนด้าวแดนใด
  เราทูนเทิดแนบใจไม่สลาย
  ต่างมิหน่ายเหือดแล้งแหล่งไมตรี
  ให้เราปวงหวงรักในศักดิ์ศรี
  สร้างความดีสูงค่าอยู่อาจิน
  คอยเป็นมิ่งขวัญใจให้ถวิล
  เทิดทูนถิ่นที่รักเป็นหลักชัย
  ลูกสงขลานครินทร์อยู่ถิ่นไหน
  มอบดวงใจไว้ที่ร่มศรีตรัง

( ซ้ำ * )


สุเทพ วงศ์กำแหง ขับร้อง
มะเนาะ ยูเด็น คำร้อง
ปราโมทย์ กระมุท ทำนอง