ถิ่นศรีตรัง

Version: 

  • เพลงดั้งเดิม ขับร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์

ฟังออนไลน์: 

 
      ถิ่นนี้มีศรีตรังโลมหล้า
สงขลานครินทร์ช่างสวยกระไร
      ชมทะเลหาดทรายขาวผ่อง
สลับซับซ้อนดั่งภาพตระการ 
      เสียงคลื่นซัดฝั่งคลั่งครื้นครืนประโคม
เกาะหนูเกาะแมวตะคุ่มน่ามอง
      ทิวสนโยนยอดไหวใบก้าน
โยกไกวไหวพรูเพ่งพิศน่าดู
ชายทะเลสงขลาเมืองใต้
แห่งใดไหนปาน
งามน่ามองโขดหินตระหง่าน
งามเหมือนวิมานทอง
คลื่นครวญบรรโลมพรมพริ้วปลิวละออง
ดั่งแมวนั่งจ้องมองหนู 
ลมพัดพานต้นเอนลมลู่
งามเชิดชูสถาบัน

เลิศ ประสมทรัพย์ ขับร้อง
ธาตรี  ​คำร้อง
เอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง