ทะเลสีบลู

Version: 

  • เพลงดั้งเดิม ขับร้องโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์

ฟังออนไลน์: 

 
       โอ้ทะเลของเราสวยพราวดูเด่น
ยามตะวันจวนดับลับไป
       เขื่อนของเรานั้นงาม
ดุจพลังสามัคคี
       มาเรามา
ให้โลกรู้
     * สงขลานครินทร์ถิ่นนี้ของเรา
โอ้ศรีตรัง ฝังใจลืมไม่ลง
  คลื่นกระเซ็นซัดครืนช่างซึ้งใจ
  ทิวสนไหวเอนลมลู่คู่กับทะเล
  ทอดตามแนวฝั่ง
  เลือดสีบลู
  ร่วมช่วยกันเชิดชู
  เราก็หนึ่งสถาบัน
 ใต้ร่มเงาธรรมชาติเราประสงค์
  จะดำรงคงอยู่ชั่วฟ้าเอย

( ซ้ำ * )


วินัย พันธุรักษ์  ขับร้อง
อดีตนักศึกษา มอ. คำร้อง
อดีตนักศึกษา มอ. ทำนอง