เขตรั้วสีบลู

Version: 

  • เพลงเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ขับร้องโดยสมิหราคอรัส

ฟังออนไลน์: 

 

เขตรั้วสีบลู สร้างความชื่นชู ณ รูสะมิแล
น้อมดวงแดด้วยรักแท้และแน่นอน
คอหงส์เช่นกัน ร่วมจิตสัมพันธ์รักร่วมพระบิดร
รักร่วมใจเหมือนสิงขรมิเคลื่อนคลาย
โอ้ภาพฤกษ์นี้ศรีตรังใหญ่ ที่เราร่วมใจ
ไว้ดังหมาย สัญลักษณ์แทนใจกาย อยู่อาจิณ
ผูกพันมั่นเกลียว
ร่วมสายเลือดเดียวสงขลานครินทร์
ได้ร่มเย็นทุกชีวินเพราะพระราชบิดา

โอ้ศรีสถาบัน ที่เราทั่วกันครั้นได้มาศึกษา
รู้และเรียนศาสตร์นานาพาก้าวไกล
เราขอปฏิญาณ ตั้งปณิธานและสาบานมั่นไว้
เราจะพลีทั้งกายใจไว้ศักดิ์ศรี
จะจงรัก ภัคดีมั่น จะร่วมสร้างสรรค์ ในสิ่งดี
จะอุทิศชีวิตพลี เพื่อชาติไทย
ให้สมนามา ว่าลูกสงขลานครินทร์ยิ่งใหญ่
พระราชบิดรที่เกรียงไกรเหนือหัวใจแห่งเรา

พร พิรุณ คำร้อง
เอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง