สงขลานครินทร์

Version: 

  • เพลงเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ขับร้องโดยสมิหราคอรัส

ฟังออนไลน์: 

 

ศรีตรังประดังดอกบาน
ดอกงามตระการมันคว้าคว้าง
ทะเลรื่นคลื่นเครือคราง
อ้อนไพรอ้างว้างค้างคอยใครนี่
ฟ้าดินถิ่นไกลใครจะมา
สู่แดนสงขลานครินทร์นี้
เห็นแต่น้องแลตาพี่
แล้วมองไปที่ดอกสีตรัง

* ท่ามกลางลางฝันรัญจวน
เสียงเพลงลมหวนมันเย้ายวนภวังค์
ฟังเหมือนดนตรีชีวิตนิจจัง
กล่อมเกลาเคล้าคลั่งคอยหา
ศรีตรังเจ้ายังสะพรั่งบาน
สุมลสุมาลย์สวรรค์วาวฟ้า
เห็นเป็นดวงหน้าตราศรีตรัง 
( ซ้ำ * )

ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ คำร้อง
เอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง