แดนสรวง

Version: 

  • เพลงเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ ขับร้องโดยสมิหราคอรัส

ฟังออนไลน์: 

 
        โอ้ แดนนี้ สงขลา สง่าศรี
โอ้ แดนนี้ เมืองแมน แดนแห่งฟ้า
       เราร่วมเรียน เรียนร่วมกัน สมานสมัคร
ในแดนนี้ มีมนต์ ดลสุขสันต์
     * แดนศึกษา สงขลานครินทร์
ต่างมาร่วม ชีวัน นิรันดร
  โอ้ แดนนี้ เป็นที่รัก เราหนักหนา
  โอ้ แดนนี้เราได้มา ร่วมรักกัน
  ในแดนรัก ตรึงฤทัย ให้ใฝ่ฝัน
  สุดจะกลั้น น้ำตา เมื่อลาจร
  ทั่วทุกถิ่น ข้ามฟ้า มาสิงขร
  เพื่อขจร นามพระองค์ ดำรงไทย

( ซ้ำ * )

โอฬาร จวนเย็น คำร้อง
บุญส่ง หาญพานิช ทำนอง