มาร์ชสงขลานครินทร์

Version: 

  • เพลงใหม่
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นี้คือถิ่นสร้างคนสร้างเมืองไทย
แหล่งศึกษานำค้นคว้านำวิจัย
พร้อมรับใช้ให้วิชาสู่สังคม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เด่นค่าล้ำความรุ่งเรื่องของชนชาติ
เป็นศูนย์รวมแหล่งความรู้วิทยาศาสตร์
ใต้เรืองปราชญ์บ่มวิชาสู่สากล

* ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์
ม.อ.คือพระนามมหิดลอดุลยเดช
พระบิดาปกเกศองค์มิ่งขวัญ
เพื่อศักดิ์ศรีชาว ม.อ.ปณิธานเดียวกัน
** เทิดทูนมั่น สงขลานครินทร์

( ซ้ำ *, **)

ขับร้อง
อนุพงษ์ อมาตยกุล คำร้อง/ทำนอง